Werk & Inkomen

img_8647

Veel mensen die willen werken, kunnen helaas niet altijd (betaald) werk vinden. Het creëren en in stand houden van werkgelegenheid is en blijft topprioriteit. GBL wil in de komende periode maximaal inzetten op het zoveel mogelijk begeleiden van werkzoekenden naar betaald werk. Van werkzoekenden mag verwacht worden dat ze, indien ze dat kunnen, meewerken aan het vinden van werk. De gemeente treedt op als “trampoline” waar dat kan en vormt een “vangnet” waar dat nodig is. GBL wil samenwerkingsverbanden stimuleren en wil inzetten op innovatie arrangementen met publieke en private partijen.

 

 

Werk is lonend

Het is van belang dat “aan het werk gaan”, ook al is dat gedeeltelijk, financieel lonend is. GBL is in beginsel tegen het verplichten van bijstandsgerechtigden om onbetaalde arbeid te verrichten. Voor hen die buiten hun schuld niet in staat zijn om een afdoend inkomen te verwerven, zorgt de gemeente voor een (aanvullend) inkomen. GBL is van mening dat werkzoekenden die zichzelf door gedrag, kleding of versiering beperken in hun arbeidsmogelijkheden, kunnen worden gekort op de uitkering.

Aandacht voor kinderen in armoede

Het minimabeleid moet ervoor zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Daarbij moet worden gewaakt voor een armoedeval bij gezinnen die boven de minimumloongrens zitten. Er is binnen het armoedebeleid speciale aandacht voor de situatie van kinderen en jongeren.