Nu

Uitslag verkiezingen

dank

Net als de meeste partijen die al zitting hadden heeft Gemeentebelangen Leeuwarden stemmen verloren aan de nieuwe partijen die meededen aan de verkiezingen op 22 november 2017. Dat leidde voor ons ook helaas tot een Lees meer

Interview met Liwwadders

liwwadders-web

Fractievoorzitter Gijs Jacobse werd geïnterviewd door Andries Veldman van het Stadsblad Liwwadders. Een weerslag van het gesprek staat in het gedrukte nummer van november en op de website Liwwadders. Voor het interview klik Lees meer

verkiezingsprogramma 2018

website-programma

Onlangs heeft Gemeentebelangen het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 22 november 2017 vastgesteld. Het is een uitgebreid en degelijk programma geworden met als kern "eerst doen wat nodig is en dan pas wat wenselijk... Lees meer

Stadion Ja; bijdragen Nee

wtc-cambuur-ws

Daarmee kiest de fractie van Gemeentebelangen, in afwijking van het collegevoorstel, voor de goedkoopste variant waarbij de gemeente direct of indirect eigenaar wordt van het stadion. Omdat de gemeente veel goedkoper kan lenen dan Cambuur hoeft er in die variant namelijk Lees meer

GBL en voorjaarsdebat

gjacobse-vjd-2

Terugkijkende naar 2016 constateren we dat ondanks de oplevende economie het aantal mensen in de bijstand is toegenomen. Het aantal banen nam de afgelopen vier jaar niet met 1000 toe maar met 1000 af. Het aantal mensen dat moeilijk Lees meer

Leeuwarden weer armer

jaarrekening-website

Dat blijkt uit de jaarrekening 2016 van de gemeente Leeuwarden. Met 527.2 miljoen aan inkomsten en 536.5 miljoen aan uitgaven moet de Gemeente 9.3 miljoen afboeken op haar Eigen Vermogen dat daarmee verder daalt van 69,7 nar 60.4 miljoen. Bij de start van dit college was dat nog 80.5 miljoen. Lees meer

CH2018 natuurlijk duurder

lwd2018-gbl

Al bij het besluit in 2012 om een bieding te doen heeft Gemeentebelangen  al gezegd dat de begrote bijdrage van andere gemeenten boterzacht en de verwachte bijdrage van het bedrijfsleven onrealistisch hoog en niet onderbouwd waren. Een en ander in tegenstelling tot de biedingen Lees meer

GBL verder met GBL

Gezamenlijke vergadering GBL - GBL in de raadszaal van Leeuwarden

Na de opheffing van de gemeente Leeuwarderadeel zal Gemeentebelangen Leeuwarderadeel ophouden te bestaan, maar hun gedachtegoed niet. Dat zal voortleven bij Gemeentebelangen Leeuwarden. Daartoe hebben de beide Gemeentebelangen partijen besloten. Gemeentebelangen Lees meer

Festivals Ja, overlast Nee.

pfl-ws

Er komen steeds meer festivals etc. in Leeuwarden. En dat is goed. Maar dat moet ook kunnen zonder dat mensen in de wijde omtrek daar nachtenlang wakker van liggen. Gemeentebelangen constateert dat Leeuwarden meer toestaat dan veel andere gemeenten. Veel gemeenten hanteren Lees meer

Vragen Europaplein

Inloopavond Europaplein

De fractie van Gemeentebelangen heeft op 15 maart vragen gesteld aan het college over de werkzaamheden aan het Europaplein. De vragen zijn de uitkomst van de inloopavond die door Gemeentebelangen op 9 maart j.l. in het Eurohotel werd georganiseerd. Op 11 april heeft het college geantwoord. Lees meer

fietspad kanaalweg

fietspadenplan-kanaalweg-ws

Het compromis over fietspaden van o.a. Gemeentebelangen met betrekking tot wijzigingen in de fietsroutes langs de Kanaalstraat is door de gemeenteraad aanvaard. Daarmee werd een nieuwe stap gezet in een lang proces over deze kwestie. Lees meer

Geen onderzoek Caparis

caparis_logo

Er komt toch geen onderzoek naar hoe het allemaal mis kon gaan bij Caparis. Waar de raad vorig jaar unaniem was in haar wens tot een onderzoek bleek dat de collegepartijen steeds met nieuwe redenen kwamen waarom dat niet moest. Gemeentebelangen vatte de opstelling van de PvdA samen als Lees meer

Nieuwjaarsrede

2017

Tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van Gemeentebelangen Leeuwarden en Gemeentebelangen Leeuwarderadeel sprak  fractievoorzitter Gijs Jacobse, een korte nieuwjaarsrede uit. Hij keek vooruit naar het  bijzondere jaar 2017  waarin er herindelingsverkiezingen worden Lees meer

Behandeling begroting 2017

jb1

Het laatste jaar van het kabinet, het jaar voor de verkiezingen, is altijd het jaar van het zoet. En op grond van de samen trap op en trap af regel profiteert de gemeente mee. Die meevaller kunnen we ook goed gebruiken. Het geeft ons de mogelijkheid om de basis nu ook structureel beter op orde te maken Lees meer