Doneer

Met uw steun en bijdrage kunnen wij onze standpunten en idealen gemakkelijker omzetten in daden. Elk financiële bijdrage is zeer welkom.

U kunt deze overmaken door een bedrag te storten op:
NL42 INGB 0003 0477 80, t.n.v. Gemeentebelangen Leeuwarden in Goutum

Als Gemeentebelangen beschikken we over een ANBI-verklaring. Dat betekent dat uw vrijwillige bijdrage door de belastingdienst aangemerkt wordt als gift en vanaf een bepaald drempelbedrag aftrekbaar is. Periodieke schenkingen zijn sowieso aftrekbaar, mits goed vastgelegd.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw steun en vertalen dat graag naar daden die de gemeente aantrekkelijker maken voor haar inwoners.