Blog

  Zomerpolitiek

  In deze uitzending gaat presentator Jan de Vries in gesprek met Gijs Jacobse fractievoorzitter van Gemeentebelangen. De uitzending is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=xVOR6Oeo1UM  YOU-TUBE en duurt 21... Lees meer

  GBL verder met GBL

  Na de opheffing van de gemeente Leeuwarderadeel zal Gemeentebelangen Leeuwarderadeel ophouden te bestaan, maar hun gedachtegoed niet. Dat zal voortleven bij Gemeentebelangen Leeuwarden. Daartoe hebben de beide Gemeentebelangen partijen besloten. Gemeentebelangen Lees meer

  Vragen Europaplein

  De fractie van Gemeentebelangen heeft op 15 maart vragen gesteld aan het college over de werkzaamheden aan het Europaplein. De vragen zijn de uitkomst van de inloopavond die door Gemeentebelangen op 9 maart j.l. in het Eurohotel werd georganiseerd. Op 11 april heeft het college geantwoord. Lees meer

  Weblog van Gijs Jacobse, fractievoorzitter, heet GRIMLACHJES

  De fractievoorzitter van Gemeentebelangen Leeuwarden, Gijs Jacobse, heeft al enige jaren een eigen website waar hij commentaar geeft op de politieke gebeurtenissen in de gemeente Leeuwarden. Deze website heeft de naam Lees meer

  Blog

  ... Lees meer