Gemeentebelangen Leeuwarden
programma
page
informatie
naar facebook
naar twitter

De lokale partij voor en door

inwoners van de gemeente Leeuwarden

Home

programma

fractie

informatie

Welkom bij Gemeentebelangen Leeuwarden,

de lokale partij voor en door inwoners van de mooie gemeente Leeuwarden.

Nieuws

Op 25 mei was het 25 jaar geleden dat de toenmalige Nieuwe Leeuwarder Partij, waar Gemeentebelangen Leeuwarden de voortzetting van is, notarieel is opgericht. In 1994 deed de partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien is de partij onafgebroken vertegenwoordigd  geweest in de gemeenteraad. Bij de diverse herindelingen zijn leden van Gemeentebelangen 2000 (Boarnsterhim) en Gemeentebelangen Leeuwarderadeel opgenomen in de vereniging. In 2015 is de naam gewijzigd in Gemeentebelangen Leeuwarden.

25 jaar lokale partij in Leeuwarden

De gemeente “is vergeten” om aan organisatoren van festivals te melden dat de gemeente in 2018 toeristenbelasting heeft ingevoerd en dus organisaties die ook overnachtingen voor hun bezoekers aanbieden die belasting in rekening moeten brengen. De gemeente hoefde de organisatoren de invoering ook niet te melden want ieder wordt geacht daar kennis van te hebben genomen. Het college heeft de organisatoren nu vrijstelling verleend voor 2018.  Het zal duidelijk zijn dat U geen beroep kunt doen op onwetendheid. Er ontstaat zo ook oneerlijke concurrentie tussen Hotels en de organisatoren. We weten dat, waar het festivals betreft, het college de afgelopen jaren voortdurend blundert met vergunningen en zelfs uitspraken van rechters negeert. Burgers die niet zo goed van vertrouwen zijn zouden in de verleiding komen om te denken dat ook dit een bewust gemaakte fout is.

Weer blunder rond festivals

Ook in 2017 heeft de (toenmalige) gemeente weer ingeteerd op haar vermogen. Dit keer het recordbedrag van bijna 18 miljoen Euro. Dat blijkt uit de jaarrekening 2017 die het college deze week presenteerde. Het Eigen Vermogen daalde van 60.4 mln. naar 42,5 mln. Ter vergelijking in 2010 was het Eigen Vermogen van de toenmalige gemeente Leeuwarden nog 105 mln.

Gemeentebelangen Leeuwarden maakt zich al enige jaren ernstig zorgen over de terugloop van het eigen vermogen van de gemeente Leeuwarden. We leven al enige jaren in een opgaande economie. In die tijd zou je geld opzij moeten (kunnen) leggen voor de volgende economische crisis. Dat is temeer noodzakelijk omdat door gewijzigde wetgeving bij een nieuwe crisis de gemeente snel en fors geraakt zal worden.


Ook dit jaar presenteert het college “mooiere” cijfers dan dit verlies van 18 miljoen. Het college geeft aan dat het verlies “slechts” 4.9 mln. is.  Het verschil ( met de 18 mln. die blijkt uit de afname van het eigen vermogen met dat bedrag) zit hem in het feit dat het college de afwijking ten opzichte van de begroting presenteert. En in die (gewijzigde) begroting was al rekening gehouden met een forse afname van het Eigen Vermogen. De 4.9 mln. is dus het extra tekort.

Gemeentebelangen Leeuwarden blijft van mening dat op deze wijze de burgers een onjuist beeld voorgeschoteld krijgen van het financiƫle reilen en zeilen van de gemeente Leeuwarden.

Jaarrekening Leeuwarden 2017


Gemeente weer 18 mln. armer

In de laatste raadsvergadering voor het vakantiereces heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe plannen vioor het WTC-gebied, Vorig jaar had de raad al ingestemd met het voornemen hier een leisurepark toe te staan met daarin/daarbij een nieuw stadion voor BV Cambuur-Leeuwarden. Deze plannen moesten aangepast worden omdat de private partijen er niet uit kwamen. Belangrijkste wijziging is dat het parkeren gratis wordt en dat voor de financiering daarvan nu een aanvraag bij de provincie ligt. Voor Gemeentebelangen was vooral van belang dat het ontwikkelkader, waarin staat welke soort winkels/bedrijven er mogen komen onverkort van kracht bleef. Nadat de wethouder dat had toegezegd kon ook Gemeentebelangen instemmen met voortgang van het project. We zullen de verdere uitwerking, en de gevolgen voor vooral de omwonenden en de aantrekkelijkheid van de binnenstad kritisch blijven volgen.

Ontwikkeling Cambuur-WTC


Ja, mits....