Vitaal platteland

Levendige dorpen

Toegankelijke cultuur

Veilige binnenstad

Woon- en leefruimte voor iedereen

Economie & toerisme

Naast het verkrijgen van inkomen, is werk een belangrijk middel om je betrokken te voelen bij de samenleving en daar een bijdrage aan te leveren. Nog teveel mensen zijn op zoek naar betaalde arbeid. Stimulering van werkgelegenheid, het behouden van bedrijven en werven van nieuwe ondernemingen, is dus een topprioriteit.

Zorg & Welzijn

Iedereen die hulp nodig heeft en daarin niet zelf kan voorzien heeft recht op hulp van de samenleving. Snel en op maat dicht bij de burgers in wijken en dorpen. Bureaucratie moet worden uitgebannen. Ook persoonlijke aandacht is een zorgrecht.

Werk & Inkomen

Veel mensen die willen werken, kunnen helaas niet altijd (betaald) werk vinden. Het creëren en in stand houden van werkgelegenheid is en blijft topprioriteit.

Sport

GBL wil dat alle burgers van de gemeente de mogelijkheid moeten hebben om te kunnen sporten. Er moeten voldoende gemeentelijke sportvoorzieningen van goede kwaliteit zijn. Sport maakt buurten veiliger, zorgt voor betere prestaties op school en helpt tegen overgewicht.

Jeugd & onderwijs

Er wordt op wijk- en dorpsniveau gezorgd voor betaalbare, plezierige en zinvolle vormen van vrijetijdsbesteding. Voor de allerkleinsten zijn dat speelvoorzieningen “op de hoek”. Voor de oudere jeugd zijn dat sportvoorzieningen en ontmoetingsplekken in wijk en dorp.

Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is voor de economie, en dus werkgelegenheid, van groot belang. Er is echter ook veel geld mee gemoeid. Steeds zal dus de vraag gesteld moeten worden, is het echt nodig, ook op langere termijn, en wat is de meest doeltreffende oplossing wanneer je kijkt naar kosten en opbrengsten?

Economie & toerisme

Zorg & Welzijn

Werk & Inkomen

Sport

Jeugd & onderwijs

Bereikbaarheid

NU

in Gemeentebelangen

Duizenden inwoners steunen ons. U ook?

Kijk waar wij voor staan

Of doe mee

NU: Zomerpolitiek