Vitaal platteland

Levendige dorpen

Toegankelijke cultuur

Veilige binnenstad

Prettige leefomgeving

Economie & toerisme

Werkgelegenheid topprioriteit
Bruisende dorpscentra
Recreatiemogelijkheden beter benutten
CH2018 moet goed gaan
lees verder...

Zorg & Welzijn

Iedereen heeft recht op hulp
Gelijke behandeling in de zorg
Iedereen doet mee
lees verder...

Werk & Inkomen

Werk creëren topprioriteit
Verdringing betaalde arbeid voorkomen
Werk is lonend
Aandacht voor kinderen in armoede
lees verder...

Financiën

Weer gewoon doen
Eerst de basis op orde
Geen belastingverhogingen
lees verder...

Milieu & Energie

Duurzaamheid voorop
Terughoudend met zonneparken
Geen gasboringen
lees verder...

Veiligheid

Streng en preventief veiligheidsbeleid
Overlast voorkomen
Intolerantie aanpakken
Alert zijn op radicalisering
lees verder...

Economie & toerisme

Zorg & Welzijn

Werk & Inkomen

Financiën

Milieu & Energie

Veiligheid

NU

in Gemeentebelangen

Duizenden inwoners steunen ons. U ook?

Kijk waar wij voor staan

Of doe mee

NU: Uitslag verkiezingen